Inschrijvingen


Aanmeldingsformulier

Wegens de voorbereidingen op het dansoptreden van 14-15 maart 2020 worden de inschrijvingen opgeschort

Kleuterdans 1 + 2 op woensdag en Funk Dinsdag en Ragga zijn

momenteel VOLZET

Aanmelden voor deze groepen is dus ook niet meer mogelijk!!

Een uurrooster en een overzicht van de lestarieven vind je onderaan.
Om je in te schrijven voor het huidige dansjaar moet je je EERST aanmelden via het webformulier hiernaast. Dan ben je tevens in orde voor de verzekering.

Wegens de voorbereidingen op het dansoptreden van 14-15 maart worden de inschrijvingen opgeschort !

De DEFINITIEVE INSCHRIJVING verwerf je pas door het juiste bedrag over te schrijven op de bankrekening van "d’ann’satelier S.T.E.P.S."
Nieuwe leden mogen echter de EERSTE LES (= PROEFLES) eens proberen alvorens te betalen !
De bankgegevens zijn :
(IBAN) BE45 0018 1607 2089
(BIC) GEBABEBB
naam: d'ann'satelier S.T.E.P.S.
adres: Emiel Van Elewijckstraat 56, 1780 Wemmel
(Vermeld steeds de naam van de danser(es) en de naam van de dansgroep).
Let wel: Uw inschrijving (en dus uw plaatsje in de dansgroep) is pas definitief nadat de betaling is ontvangen én na onze bevestiging ervan per email ! (meestal binnen de week !)

Het lidgeld bedraagt 125 euro voor een lopend dansjaar en eindigt dus op 30 juni.
Het omvat de kosten en de verzekering voor een heel dansjaar en is zeker geen abonnement van 10 maanden.

Het lidmaatschap loopt steeds over een volledig dansjaar en is niet deelbaar of terugbetaalbaar.

Er worden enkel nog kortingen aan late toetreders in de KLEUTERGROEPEN toegestaan. In de kleinste groep kan immers maar gestart worden NA de leeftijd van DRIE jaar. Voor de andere kleutergroepen zien we het nog als promotie voor hun volgende jaren. Kleuters vanaf 3 jaar (dansles op woensdagnamiddag om 13.30 u. tot 14.30 u.) kunnen pas INSTAPPEN na elke schoolvakantie of verlofperiode en na aanmelding via hiernaaststaand formulier !!

D’ANNS’ATELIER S.T.E.P.S.  : Privacyverklaring 25 mei 2018

 

Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG , ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) hebben we de tekst van onze privacyverklaring aangepast teneinde u meer en duidelijkere informatie te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens

D’ann’satelier S.T.E.P.S. gebruikt je persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt en om je info via e-mails te zenden.

In geen geval zullen wij de gegevens gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze bekend maken aan derden, tenzij bij wettelijke verplichting in het kader van (lokale) overheden (bv. oplijsten leden voor de erkenning als gemeentelijke Wemmelse sportvereniging en voor de aanvraag tot subsidiëring )

 

Verplichte en facultatieve informatie via het webformulier

Je naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres en groepskeuze(s) moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de goede werking en organisatie van onze dansschool.

De andere (medische, sociale, … ) gegevens zijn facultatief. Deze hebben geen enkele invloed op je registratie.

 

Ontvanger(s)

D’ann’satelier S.T.E.P.S.

E. Van Elewijckstraat 56

1780      Wemmel

 

Verantwoordelijke

Ignace Caestecker

Contact : >> emailadres >>>

 

Maatregelingen ter beveiliging

Beveiliging werd ingevoerd om het oneigenlijk gebruik van je persoonlijke gegevens te voorkomen, zoals het gebruik van inlognamen en wachtwoorden.

 

Gegevens bewaren

De gegevens van de niet-meer-actieve leden worden na TWEE jaar uit de database verwijderd, tenzij ze zich ondertussen weer inschrijven.

Van trouwe actieve leden wordt zo de historiek bijgehouden.

 

Uw rechten

Overeenkomstig de vernoemde wet heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van je gegevens in ons bestand.
Je kan zo nodig de verbetering of de schrapping (=uitschrijving) ervan vragen. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.


LEEFTIJD dinsdag woensdag donderdag zaterdag
1ste kleuterklas
(vanaf 3 jaar) en
2de kleuterklas
  13.30 - 14.30 u :
Kleuterdans 1 + 2
   
2de kleuterklas       10.00 - 11.00 u :
Kleuterdans 2 + 3
3de kleuterklas   14.30 - 15.30 u :
Kleuterdans 3
  10.00 - 11.00 u :
Kleuterdans 2 + 3
1ste en 2de leerjaar lager onderwijs   14.30 - 15.30 u :
Kidz 1 + 2
  11.00 - 12.00 u :
Kinderdans 1 + 2
3de en 4de leerjaar
lager onderwijs
  15.30 - 16.30 u :
Kidz 3 + 4
  12.00 - 13.00 u :
Kinderdans 3 + 4
5de en 6de leerjaar
lager onderwijs
18.00 - 19.00 u :
Modern Jazz Lager
13.30 - 14.30 u :
Urban Lager
   
1ste en 2de en 3de
middelbaar
  15.30 - 16.45 u :
Urban Middelbaar 1
16.45 - 18.00 :
Ragga
18.00 - 19.15 u :
Modern Jazz Mid 1
 
4de en 5de en 6de
middelbaar
19.15 - 20-30 u :
Urban Middelbaar 2
16.45 - 18.00 u :
Ragga
19.15 - 20.30 u :
Modern Jazz Mid 2
 
Volwassenen 19.15 - 20-30 u :
Urban Middelbaar 2
20.30 - 21.30 :
Funk dinsdag
16.45 - 18.00 u :
Ragga
19.15 - 20.30 u :
Modern Jazz Mid 2
20.30 - 21.30 u :
Funk donderdag
 
aantal 1 lesgroep per week 2 lesgroepen per week 3 lesgroepen per week
eerste danser
(van hetzelfde gezin)
125 euro 230 euro 315 euro
tweede danser
(van hetzelfde gezin)
120 euro 225 euro 310 euro
derde danser
(van hetzelfde gezin)
115 euro 220 euro 305 euro
Top