Inschrijvingen

voorlopig geen inschrijvingen meer om organisatorische redenen


Aanmeldingsformulier

Het lidgeld bedraagt 125 euro voor een lopend dansjaar en eindigt dus op 30 juni.
Het omvat de kosten en de verzekering voor een heel dansjaar en is zeker geen abonnement van 10 maanden.

Het lidmaatschap loopt steeds over een volledig dansjaar en is niet deelbaar of terugbetaalbaar.

D’ANNS’ATELIER S.T.E.P.S.  : Privacyverklaring 25 mei 2018

 

Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG , ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) hebben we de tekst van onze privacyverklaring aangepast teneinde u meer en duidelijkere informatie te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens

D’ann’satelier S.T.E.P.S. gebruikt je persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt en om je info via e-mails te zenden.

In geen geval zullen wij de gegevens gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze bekend maken aan derden, tenzij bij wettelijke verplichting in het kader van (lokale) overheden (bv. oplijsten leden voor de erkenning als gemeentelijke Wemmelse sportvereniging en voor de aanvraag tot subsidiëring )

 

Verplichte en facultatieve informatie via het webformulier

Je naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres en groepskeuze(s) moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de goede werking en organisatie van onze dansschool.

De andere (medische, sociale, … ) gegevens zijn facultatief. Deze hebben geen enkele invloed op je registratie.

 

Ontvanger(s)

D’ann’satelier S.T.E.P.S.

E. Van Elewijckstraat 56

1780      Wemmel

 

Verantwoordelijke

Ignace Caestecker

 

Maatregelingen ter beveiliging

Beveiliging werd ingevoerd om het oneigenlijk gebruik van je persoonlijke gegevens te voorkomen, zoals het gebruik van inlognamen en wachtwoorden.

 

Gegevens bewaren

De gegevens van de niet-meer-actieve leden worden na TWEE jaar uit de database verwijderd, tenzij ze zich ondertussen weer inschrijven.

Van trouwe actieve leden wordt zo de historiek bijgehouden.

 

Uw rechten

Overeenkomstig de vernoemde wet heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van je gegevens in ons bestand.
Je kan zo nodig de verbetering of de schrapping (=uitschrijving) ervan vragen. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.

aantal 1 lesgroep per week 2 lesgroepen per week
eerste danser
(van hetzelfde gezin)
125 euro 230 euro
tweede danser
(van hetzelfde gezin)
120 euro 225 euro
derde danser
(van hetzelfde gezin)
115 euro 220 euro
Top