Inschrijvingen

voorlopig geen inschrijvingen meer om organisatorische redenen

 

Aanmeldingsformulier

Het aangepaste uurrooster en een overzicht van de lestarieven vind je verderop deze pagina.
Om te kunnen deelnemen aan de danslessen, moet je je EERST aanmelden via het aanmeldingsformulier hierboven. Dan ben je tevens in orde voor de verzekering.
Het aanmeldingsformulier zal vanaf 1 juli beschikbaar zijn.
De DEFINITIEVE INSCHRIJVING verwerf je pas door het juiste bedrag over te schrijven op de bankrekening van "d’ann’satelier S.T.E.P.S."
De bankgegevens zijn :
(IBAN) BE45 0018 1607 2089
(BIC) GEBABEBB
naam: d'ann'satelier S.T.E.P.S.
adres: Emiel Van Elewijckstraat 56, 1780 Wemmel
(Vermeld steeds de naam van de danser(es) en de naam van de dansgroep).
Let wel: Uw inschrijving (en dus uw plaatsje in de dansgroep) is pas definitief nadat de betaling is ontvangen én na onze bevestiging ervan per email ! (meestal binnen de week !).
Door de Corona-maatregelingen kan het zijn dat er maximum aantal deelnemers per dansgroep opgelegd worden, zodat we vlugger wachtlijsten zullen moeten gebruiken.

Het lidgeld bedraagt 125 euro voor een lopend dansjaar en eindigt dus op 30 juni.
Het omvat de kosten en de verzekering voor een heel dansjaar en is zeker geen abonnement van 10 maanden.

Het lidmaatschap loopt steeds over een volledig dansjaar en is niet deelbaar of terugbetaalbaar.

Er worden enkel nog kortingen aan late toetreders in de KLEUTERGROEPEN toegestaan.
In de kleinste groep kan immers maar gestart worden NA de leeftijd van DRIE jaar. Voor de andere kleutergroepen zien we het nog als promotie voor hun volgende jaren.
Kleuters vanaf 3 jaar (dansles op zaterdagvoormiddag om 9.15 u. tot 10.00 u.) kunnen pas INSTAPPEN na elke schoolvakantie of verlofperiode en na aanmelding via het aanmeldingsformulier (beschikbaar vanaf 1 juli as.) !!

D’ANNS’ATELIER S.T.E.P.S.  : Privacyverklaring 25 mei 2018

 

Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG , ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) hebben we de tekst van onze privacyverklaring aangepast teneinde u meer en duidelijkere informatie te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens

D’ann’satelier S.T.E.P.S. gebruikt je persoonlijke gegevens om je inschrijving te registreren en om je te kunnen contacteren als dit hiervoor nodig blijkt en om je info via e-mails te zenden.

In geen geval zullen wij de gegevens gebruiken of laten gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze bekend maken aan derden, tenzij bij wettelijke verplichting in het kader van (lokale) overheden (bv. oplijsten leden voor de erkenning als gemeentelijke Wemmelse sportvereniging en voor de aanvraag tot subsidiëring )

 

Verplichte en facultatieve informatie via het webformulier

Je naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoon- of gsm-nummer, e-mailadres en groepskeuze(s) moet je ons verstrekken, omdat deze gegevens noodzakelijk zijn voor de goede werking en organisatie van onze dansschool.

De andere (medische, sociale, … ) gegevens zijn facultatief. Deze hebben geen enkele invloed op je registratie.

 

Ontvanger(s)

D’ann’satelier S.T.E.P.S.

E. Van Elewijckstraat 56

1780      Wemmel

 

Verantwoordelijke

Ignace Caestecker

 

Maatregelingen ter beveiliging

Beveiliging werd ingevoerd om het oneigenlijk gebruik van je persoonlijke gegevens te voorkomen, zoals het gebruik van inlognamen en wachtwoorden.

 

Gegevens bewaren

De gegevens van de niet-meer-actieve leden worden na TWEE jaar uit de database verwijderd, tenzij ze zich ondertussen weer inschrijven.

Van trouwe actieve leden wordt zo de historiek bijgehouden.

 

Uw rechten

Overeenkomstig de vernoemde wet heb je het recht om op elk moment kennis te nemen van je gegevens in ons bestand.
Je kan zo nodig de verbetering of de schrapping (=uitschrijving) ervan vragen. Hiervoor wendt u zich tot bovenvermelde verantwoordelijke.


LEEFTIJD woensdag zaterdag
1ste kleuterklas
(vanaf 3 jaar)
  9.00 - 9.45 u :
Kleuterdans 1
2de en 3de
kleuterklas
13.30 - 14.30 u :
Kleuterdans 2 + 3
10.00 - 11.00 u :
Kleuterdans 2 + 3
1ste en 2de leerjaar
lager onderwijs
14.30 - 15.30 u :
Kidz 1 + 2
11.00 - 12.00 u :
Kinderdans 1 + 2
3de en 4de leerjaar
lager onderwijs
15.30 - 16.30 u :
Kidz 3 + 4
12.00 - 13.00 u :
Kinderdans 3 + 4
5de en 6de leerjaar
lager onderwijs
13.30 - 14.25 u :
Urban Lager
14.30 - 15.25 u :
Modern Jazz Lager
 
LEEFTIJD woensdag donderdag
1ste en 2de en 3de middelbaar 15.35 - 16.35 u : 2de + 3de mid (Urban Middelbaar 1B)
16.40 - 17.40 u : 1ste mid
(Urban Middelbaar 1A)

16.45 - 18.00 :
Ragga (niet 1ste mid)
18.00 - 19.00 u :
Modern Jazz Mid 1
4de en 5de en 6de middelbaar 16.45 - 18.00 u :
Ragga
19.00 - 20.00 u :
Modern Jazz Mid 2
Volwassenen 16.45 - 18.00 u :
Ragga
19.00 - 20.00 u :
Modern Jazz Mid 2

20.00 - 21.00 u : groep A
21.00 - 22.00 u : groep B
Funk donderdag
LEEFTIJD dinsdag
4de en 5de en 6de middelbaar 19.00 - 20.15 u :
Urban Middelbaar 2
 
Volwassenen 19.00 - 20-15 u :
Urban Middelbaar 2

20.30 - 21.30 u :
Funk dinsdag
 
aantal 1 lesgroep per week 2 lesgroepen per week
eerste danser
(van hetzelfde gezin)
125 euro 230 euro
tweede danser
(van hetzelfde gezin)
120 euro 225 euro
derde danser
(van hetzelfde gezin)
115 euro 220 euro
Top